EL NOSTRE ENTORN

SOSTENIBILITAT

El grup Germans Boada creu fermament en un model de desenvolupament sostenible i respectuós amb l’entorn. Amb aquest objectiu, diverses accions i processos interns de la companyia busquen reduir al màxim l’impacte de la seva activitat en el medi ambient, potenciant l’ús de materials reciclats i prioritzant la utilització de components de fàcil reciclatge en els seus productes, com per exemple en la línia de cautxú de Boada Kanguro, productes fets a partir de cautxú reciclat.

D’acord amb aquestes directrius, en el disseny dels productes RUBI es tenen en consideració els criteris relacionats amb la sostenibilitat i el baix impacte en el medi ambient. Fruit d’aquesta cultura de desenvolupament, els productes RUBI són molt respectuosos amb la natura i els seus components són fàcilment reciclables o reutilitzables, tal com certifiquen diverses entitats a les que el grup està adherit.

Per últim, a través d’una iniciativa interna, el grup de treball ecoRUBI pretén donar visibilitat de tot allò que està a les nostres mans, tant a nivell professional com personal, per tal de reduir l’impacte sobre el medi ambient. En aquest projecte també s’ha requerit una assessoria d’Ecoembes per tal de complementar la informació i seguir una línia estratègica adequada a les tendències actuals en aquest aspecte.