COM TREBALLEM

Tecnologia Industrial i productiva

Germans Boada SA disposa a les seves plantes productives, d’un procés productiu d’alta eficiència i elevada flexibilitat, únic en la fabricació d’eines per a la construcció.  Per tal d’assegurar que tots els processos compleixen els estàndards de qualitat de la marca, RUBI cuida escrupolosament la qualitat en cadascun dels seus processos productius. En les diverses àrees productives es combinen processos totalment automatitzats d’alta productivitat amb línies semi-automàtiques altament tecnificades i ateses per personal qualificat, capacitat per realitzar un control exhaustiu de cada unitat.

Les diverses línies de muntatge són objecte de processos de millora constant en la recerca de la màxima productivitat, una òptima flexibilitat i una qualitat final excel·lent. Les estrictes verificacions de qualitat, la millora constant dels processos interns i una implantació sistemàtica dels més moderns processos de fabricació, gestió i control, permeten que RUBI acrediti diverses certificacions de qualitat internacionals.

La capacitat i qualitat productiva del grup es veu reforçada per l’estreta col·laboració amb els millors proveïdors externs especialitzats en la transformació de les diferents matèries primes.