COM TREBALLEM

RUBI I L'USUARI

RUBI és una marca eminentment orientada al col·locador de ceràmica, al qual tracta de conèixer el més profundament possible, donat que, el coneixement de les seves necessitats reals és el factor clau que determina l’èxit dels productes RUBI. Per aquest motiu, RUBI aposta fermament per obrir les màximes vies de comunicació amb els usuaris finals, amb l’objectiu d’estar al dia de les necessitats, els seus suggeriments o les seves queixes.

A més del contacte arran de les demostracions realitzades diàriament, RUBI dedica importants recursos a potenciar la seva presència a internet i les xarxes socials. L’aprofitament de les noves tecnologies és una eina molt efectiva per apropar la marca als usuaris, amb l’objectiu de ser aquesta una font de creació de producte i la base d’una innovació constant en benefici de l’usuari. Sense el coneixement de la realitat del professional, les eines RUBI no tindrien l’acceptació que tenen a tot el món.

L’altra peça clau en la relació entre RUBI i l’usuari és el Club RUBI, el primer club de professionals de la construcció del món. Amb membres a més de 80 països, aquest Club ja ha esdevingut una gran comunitat de professionals, amb un alt grau d’implicació i de participació. La nova APP Club RUBI és ara una eina fonamental per els usuaris d’arreu del món, que tenen accés a promocions especials i a bonificacions en les seves compres de productes RUBI a qualsevol punt de venda.

Els socis, a banda de tenir accés a condicions especials, reben de RUBI informació periòdica sobre el sector i documentació formativa de gran interès per el seu continu reciclatge i actualització dels seus coneixements. En la mateixa línia, RUBI manté el seu compromís fundacional amb la formació, col·laborant amb escoles i associacions professionals del sector a tot el món, a més de posar a disposició dels seus clients l’Escola de Professionals de la Construcció RUBI.