COM TREBALLEM

DISTRIBUCIÓ

Els clients distribuïdors de RUBI són un pilar fonamental en l’evolució de RUBI com a marca reconeguda internacionalment. Actualment, amb més de 30.000 punts de venda arreu del món, els productes RUBI estan presents a les principals cadenes dels diversos canals de distribució.

Es justament aquesta capil·laritat en els mercats la que ha fet de RUBI una marca reconeguda i propera a l’usuari. En aquest sentit, per tal de facilitar la venda dels nostres productes a qualsevol punt de venda, RUBI focalitza part dels seus esforços en posar a disposició dels seus clients, totes aquelles eines que ajuden a dinamitzar i rendibilitzar el punt de venda.

Entre les diferents fórmules de promoció, RUBI s’identifica des dels seus inicis amb una tasca continuada de demostració del producte a peu d’obra, als punts de venda i a les fires d’arreu del món, gràcies al seus equips comercials i a les nombroses unitats mòbils RUBI. En paral.lel, RUBI focalitza grans esforços en la promoció online de la marca, entorn en el que té una gran activitat diària en contacte permanent amb usuaris de tot el món.

A més, els clients tenen accés a serveis formatius gratuïts realitzats a l’escola Germans Boada i a noves implantacions de producte optimitzades mitjançant softwares específics que permeten potenciar la rotació i la rendibilitat de les exposicions de producte.

A banda d’això, el packaging de tots els seus productes RUBI segueix una línia de comunicació específicament definida per cobrir les necessitats del canal, potenciant la capacitat autocomunicativa dels propis productes, gràcies, en part a l’ús de les noves tecnologies.